Wat wil Punt Zes

Wat Wil Punt Zes

De Arbo-wet verplicht alle bedrijven een aantal mensen op te leiden als hulpverlener. Punt Zes wil dat de mensen het nut van hun opleiding inzien. Dat zij na het volgen van de opleiding de kennis en het zelfvertrouwen zullen bezitten om adequaat te kunnen handelen in elke situatie waarbij inzet van een hulpverlener noodzakelijk is. Dit geldt op de werkvloer, maar natuurlijk ook gewoon thuis of ergens op straat.